Tehlikeli Atık Konteyneri

Günümüzde, hem üretimin hem tüketimin fazla olması sebebiyle insan sağlığına ve çevreye daha duyarlı olmak konusunda teknolojik gelişmeler hızla artmıştır. Bu teknolojik gelişmelerden bir tanesi atık konteynerleridir. Her atık madde sokakta gördüğümüz normal çöp konteynerine atılamayacağı için, atık konteynerleri çevreyi ve can güvenliğini korumaktadır. Çevreyi korumak ve tehlikeli atıkları çevre ve insana zarar vermemek için kontrol altına almak için ayrıştırmanın göz ardı edilmesi mümkün değildir. Tehlikeli Atık Konteyneri

Bunlar özel olarak üretilmiş olup, normal atıklarla, tehlikeli atıkların bir araya gelip karışmaması için üretilmişlerdir. Kimyasal atıklar sızıntı yapıp daha büyük sorunlar ortaya çıkarabilirler. Bu nedenle bu konteyner çeşidine ihtiyaç duyulmaktadır. Varil yağ, metal, pil gibi tehlikeli atıklar, normal atıklardan bu şekilde ayrılmaktadır.

Yanmaz, izolasyonlu, taşkın havuzlu, havalandırmalı, Isıtma, soğutma ve yangın sistemlerini içerisinde barındıran atık konteynerleri tehlikeli maddelerin içeriğine göre de birbirinden ayrılmaktadır. Tehlikeli atık konteyneri ve tehlikesi olmayan atıkların başka kimyasal maddelerle birleşmesi sonucu da oluşmaktadır. Bunlara kontamine atıklar denmektedir.

Tehlikeli Atık Konteyneri

tehlikeli atık
tehlikeli atık

Tehlikeli atık ve kontamine atık konteynerleri birbirlerinden ayrılmaktadır. Her iki türde de elektrik sistemleri tasarlanmış olup her ikisinde de en önemli nokta sızdırma durumu olmaktadır. Sızdırma durumu olmaması, atıkların içerikleri hakkında belirli etiketlemeler yapılmak zorundadır. Hangi tehlikelerler karşı karşıya kalınabileceği konusunda etiketleme olmayan konteynerler kullanılmamalıdır.

Konteynerin içeriği ve hangi tehlikeyi içerdiği bilinmelidir. Pek çok çeşit atık konteynerine piyasada rastlamak mümkündür ancak, sürgülü ve kapılı olanları en çok tercih edilenlerdir.

Her sektörde atık konteynerine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle sanayi alanında tehlikeli yağlar, kimyasal maddeler tehlike arz etmekte ve adeta hastalık ve ölüm saçmaktadır. Sağlıklı ve temiz bir iş alanı yaratmak için bunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kaliteli bir atık konteyneri kesinlikle sızdırma yapmamalı ve gereken ısı dereceleri ayarlanmalı ve depolama ayarı mutlaka yapılmalıdır. Bu şekilde konteynerlerde saklama da yapılabilmektedir. Oluşabilecek yangın durumlarının önüne geçmek için iş güvenliği mevzuatında da firmaların, fabrikaların mutlaka atık konteyneri bulundurması gerekir. Ayrıştırmaya önem vermeyen firmalara kontroller neticesinde ceza yazılmaktadır. Bunun için öncelikle atık hesaplaması yapılmalıdır.

Bir Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir